Osijek, 12. prosinca 2023.

Kako promijeniti pobjedničku povijest i sakriti izuzetne pothvate postrojbi Hrvatske vojske koje su u Osječko baranjskoj županiji razminirale desetine tisuća hektara poljoprivrednih površina, trase dalekovoda, bivše vojarne i vojne poligone poražene JNA, pa čak i čitava sela (kao što je Ivanovac, prvo razminirano selo u RH na prvoj crti obrane, gdje su se potom vratili prognanici i započela školska godina u jesen 1992. godine) sa pripadajućim atarima demonstrirali su čelnici OBŽ na svečanosti obilježavanja uspješnog završetka procesa razminiranja u Osijeku 11. prosinca 2023. god.

Prostor Osječko-baranjske županije tijekom Domovinskog rata bio je izložen brutalnoj agresiji i velikom minsko eksplozivnom zagađenju ne samo na prostoru neposrednog borbenog djelovanja, nego i po dubini slobodnog teritorija.

I dok se u Nacionalnom programu protuminskog djelovanja  spominju tri perioda razminiranja  gdje se: “1. razdoblje odnosi na ratne godine od 1991. do 1995. kad se težište u razminiravanju stavljalo na potrebi izvođenja borbenih operacija i stvaranja osnovnih sigurnosnih uvjeta za kretanje stanovništva na tim područjima, a u kojem su nositelji samog razminiravanja bile jedinice unutar Hrvatska vojske i policije, te Civilne zaštite”, na navedenoj svečanosti relevantni predstavnici protuminskog djelovanja iz redova Hrvatske vojske iz Domovinskog rata nisu bili pozvani i dobrodošli.

No, niti u navedenom izvješću protuminskog djelovanja pored stvaranja uvjeta za kretanje stanovništva nigdje se ne spominje i razminiranje s ciljem skidanja usjeva koji se nisu mogli skinuti tijekom jeseni 1991. za potrebe Industrijsko poljoprivrednog kombinata Osijek, a koji su skinuti u proljeće 1992. te je nakon provedenog razminiranja i skidanja usjeva poljoprivredno zemljište vraćeno je u proces proizvodnje hrane, normaliziranja gospodarskih aktivnosti, razminiranje čitavih sela zbog omogućavanja povratka stanovnika, uz prethodno navedeno razminiranje trasa dalekovoda i vojnih objekata između ‘92. do ‘95. godine.

Kako je istina voda duboka ovakvo grubo iskrivljavanje povijesti i minoriziranje uloge organiziranih i obučenih postrojbi Hrvatske vojske u Osječko baranjskoj županiji, predstavlja  još jedan smišljen i perfidan primjer obračuna sa posebno zaslužnim pojedincima i grupama isključivo zbog političke nepodobnosti.

Tko su ti nenavedeni, anonimni “relevantni dionici” razminiranja, pored MUP-a i Civilne zaštite u prvom periodu protuminskog djelovanja koji su besplatno radili zahtjevan i izuzetno opasan posao razminiranja, prije profesionalnih priotehničarima iz privatnih tvrtki jer su sukladno iskrivljavanju povijesti samo plaćeni pirotehničari jedini radili i napravili velik posao, uz osigurana financijska sredstva iz EU i državnog proračuna i isti navedeni jedini su vodili proces koji je završen konačnim razminiranjem prostora Osječko-baranjske županije nakon Domovinskog rata?

U dosadašnjem tijeku protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj najvažnija, a i najzastupljenija aktivnost bila je obavljanje poslova humanitarnog razminiravanja koju su nedvojbeno inicirali i započeli pripadnici Hrvatske vojske kojih nažalost nema na svečanosti službenog završetka razminiranja.

Što reći nego ponoviti već nekoliko puta navedeno kako nećete uspjeti nametnuti svoju revidiranu povijest za što niste dobili i nemate mandat.

Ta nezahvalnost i podcjenjivanje zapravo u konačnici predstavljaju minoriziranje, difamiranje, diskreditiranje i obezvrijeđivanje slavne pobjedničke generacije hrvatskih branitelja dragovoljaca i domoljuba, njihovog ogromnog i nemjerljivog doprinosa u obrani nacionalne slobode i stvaranja moderne i sigurne Hrvatske države.

Nastavak je to antidomoljbne politike politički podobne “elite” koja je trasirana zaustavljanjem niza predloženih projekata u korist hrvatskih branitelja, kao i institucionaliziranja obrambenog i osloboditeljskog rata kroz osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Osijeku.

Drugarice i drugovi, vrijeme je za promjenu nakaradnog političkog pravca ili za bezuvjetni i nečasni odlazak.