Osijek-Veteranski centar, 4. kolovoza 2023.

Provođenjem 72. radionice psihološkog i socijalnog osnaživanja veterana i popunjavanjem završne ankete o zadovoljstvu realiziranog programa zaključen je planirani koncept radionica u okviru EU projekta “Pravo na dom i mirna reintegracija Hrvatskog Podunavlja” UP.04.2.1.11.0278 Zajednice povratnika Osječko-baranjske županije i partnera udruge “Heroji Osijeka”.

Radionice usmjerene  jačanju psihološke otpornosti, samoučinkovitosti i kapaciteta za nošenje sa stresom kroz edukaciju, proradu iskustava i izgradnju praktičnih vještina provodila je Margita Radanović, diplomirana psihologinja sa dvije grupe polaznika i to u Upravi za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja u Osijeku (Veteranski centar) i terenski u općinama Osječko-baranjske i dijelom Vukovarsko-srijemske županije.

Kroz susrete i nazočnost radionicama na kvalitetan način promicano je socijalno uključivanje polaznika, putem izgradnje grupne kohezije, povezivanja korisnika i međusobne  razmjene iskustava i informacija tijekom susreta. Polaznici su tijekom radionica isticali niz problema od čega su najčešći briga o budućnosti, nedostatak financija, narušeno tjelesno zdravlje, problemi s pravnim sustavom, mnogostruki obiteljski problemi i nedostatak poštovanja i podrške okoline.

Kroz provedeni program osnaživanja polaznici su usvojili nova znanja i adekvatne socijalne i emocionalne vještine, koje će moći primjenjivati u interpersonalnim odnosima i svakodnevnom funkcioniranju. Stečene djelotvorne i učinkovite vještine, osjećaj subjektivne dobrobiti, zadovoljstva životom i kontrole nad vlastitim poteškoćama značajno će pomoći prevladavanju svakodnevnih negativnih životnih okolnosti sa krajnjim ciljem povećanja kvalitete života i prevenciji socijalne isključenosti veteranske populacije.